Kuchynské drezy je možné namontovať do pracovnej dosky na niekoľko spôsobov. Pri výbere drezu je dôležité vedieť, akým spôsobom sa zasadí do pracovnej dosky. Väčšina drezov je určená výhradne na jeden typ montáže, existujú však aj drezy, najmä nerezové, ktoré je možné namontovať do pracovnej dosky viacerými spôsobmi.

 

  NA PRACOVNÚ DOSKU

 

Naloženie drezu na pracovnú dosku je najčastejším spôsobom montáže kuchynských drezov. Drez sa usadí shora do výrezu v pracovnej doske. Ide o rýchle a jednoduché zbudovanie drezu. Tento spôsob montáže je vhodný pre všetky typy pracovných dosiek.

montáž drezu na pracovnú dosku 

 

  DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU

 

Pri tomto type montáže sa drez ukladá do drážky vyfrézovanej v pracovej doske a spája sa pomocou mechanických úchytov a utesnenia silikónom. Obvodový lem drezu je tak v rovine s pracovnou doskou. Ide o opticky jednotné spojenie drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán. Tento typ montáže je vhodný pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky a kompozitných materiálov.

montáž drezu do roviny s pracovnou doskou

 

  POD PRACOVNÚ DOSKU

 

Pri montáži drezu pod pracovnú dosku sa drez pomocou špeciálnych úchytov pripevní zospodu na pracovnú dosku a zapečatí sa tesniacim materiálom. Lem drezu tak tvorí pracovná doska. Takáto montáž je vhodná pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky, skla a kompozitných materiálov.

 montáž drezu pod pracovnú dosku

 

  PRESAHOVÁ MONTÁŽ

 

Tento spôsob montáže je rovnaký ako v príprade naloženia drezu na pracovnú dosku, z estetického hľadiska však ide o jednoduchšiu alternatívu montáže do roviny s doskou. Nerezový drez sa naloží zhora do výrezu na pracovnej doske, avšak vrchný lem drezu tvorí na pracovnej doske len veľmi nepatrný presah, vysoký iba hrúbkou nerezového plechu. Takýto spôsob montáže je vhodný pre všetky typy pracových dosiek.

presahová montáž drezu

 

  CELOPLOŠNÁ MONTÁŽ

 

Ide o tradičnú montáž kuchynského drezy, kedy drez úplne nahrádza pracovnú dosku v celej svojej šírke. Drezy majú šírku 60 cm. Tento spôsob montáže drezu je vhodný pre všetky typy pracovných dosiek.

celoplošná montáž drezu 

KTORÁ PRACOVNÁ DOSKA VYŽADUJE AKÝ SPÔSOB INŠTALÁCIE?

 

PRACOVNÁ DOSKA SPÔSOB INŠTALÁCIE

Žula

klasická montáž zhora, zapustená montáž, podmontáž

Lamináty

klasická inštalácia zhora

Kameň

klasická montáž zhora, zapustená montáž, podmontáž

sklo

klasická inštalácia zhora

Kompozitné materiály

klasická montáž zhora, zapustená montáž, podmontáž

Drevo

klasická inštalácia zhora