Čo je drvič kuchynského odpadu?

Šupky, odrezky, kosti, uvarená ryža na tanieri, ktorú ste nevládali zjesť. Odpad, ktorý vzniká pri príprave jedál a zvyšky, ktoré zostanú po jedle, tvoria asi polovicu všetkých odpadov, ktoré bežná domácnosť vyprodukuje. Navyše sú tieto zvyšky organického pôvodu a nedajú sa v koši dlhodobo skladovať. Rýchlo sa kazia, hnijú, plesnivejú a páchnu. Každodenné vynášanie koša je často dôvodom nie jedného rodinného konfliktu, pretože sa práve v tom momente ku kontajnerom nikomu dobrovoľne nechce.

Celú situáciu je pritom možné riešiť celkom elegantne a jednoducho, a to drvičom odpadu, ktorý sa dá namontovať do novej i staršej kuchyne. Napríklad náš drvič EcoMaster ECONOMY je určený pre menšie domácnosti alebo na miesta, kde je neštandardný a veľmi obmedzený priestor pre montáž. Drvič InSinkErator M66 premium spĺňa požiadavky klasickej rodiny s dvoma až štyrmi členmi. Obsluha drviča je veľmi jednoduchá a jeho kúpa je dobrou a nenákladnou investíciou do Vášho pohodlia. Odpadkový kôš vo Vašej kuchyni zostane čistý a o polovicu menej zaplnený, rovnako ako Váš kontajner pred domom. Zvyšky pri príprave jedla Vám už nebudú zaberať toľko miesta na pracovnom stole.

drviče odpadu

Drvič kuchynského odpadu sa montuje priamo na výtokový otvor drezu, kde by sme za normálnych okolností čakali klasický sifón. Všetok organický odpad a zvyšky jedla jednoducho vhodíte do drezu a priebežne zhŕňate priamo do komory drviča, kde sa likviduje. Drvič rozdrví a rozomelie potravinový odpad na malé čiastočky. Takto spracovaný odpad vychádza spoločne s vodou z drviacej komory odpadovou rúrou, ktorá je napojená na existujúci kanalizačný rad. Drvič je schopný úplne nahradiť pôvodný sifón a prevezme za neho aj všetky jeho funkcie. Spúšťate ho len v prípade, že si prajete niečo drviť. Pokiaľ je drvič vypnutý, neodoberá žiadnu elektrickú energiu. V tejto polohe drvič nemení funkčnosť drezu, môžete ďalej robiť to, na čo ste boli zvyknutí: umývať riad, napúšťať drez vodou, vylievať vodu do drezu, odkladať do neho použitý riad a podobne.

V procese drvenia sa uvoľňuje voda, ktorú odpad obsahuje. Voda predstavuje až 85% objemu organického potravinového odpadu, preto drvič znižuje celkové množstvo odpadu, ktoré z domácnosti odchádza. Malé čiastočky potravinového odpadu sú potom jednoduchšie spracovateľné v rozkladných biologických procesoch v čističkách vôd, septikových nádržiach alebo v prírode. Používanie drviča pozitívne ovplyvňuje životné prostredie a Váš ekologický spôsob života. Odpad rozdrvený na miniatúrne čiastočky sa rozkladá omnoho lepšie. Výrazne sa tiež znižuje výskyt hlodavcov v kanalizáciách, pretože takáto forma podrvených odpadkov je pre hlodavce absolútne neatraktívna.